Наукові та науково-практичні конференції


28-29 березня 2018 року ПолтНТУ

Всеукраїнська конференція-семінар молодих вчених «Explore Science-XXI»


1-2 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни"


8-9 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Міжнародна науково-практична конференція "Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки"


8-9 квітня 2016 року м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни»


22 квітня 2016 року м. Одеса

Оголошується набір статей до фахового наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка».
Том 21 Випуск 4


29 квітня 2016 року м. Миколаїв

І Міжнародна науково-практична конференція «Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку»


29-30 квітня 2016 року м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін


25-26 травня 2016 року м. Луцьк

XXІ Міжнародна науково-практична конференція Перспективи розвитку економіки: теорія, методологія, практика


27 травня 2016 року м. Київ

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС»


10 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Податкова демократія: самозабезпечення соціально-економічної трансформації суспільства


Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top