Про нас

 


Голова Ради молодих учених університету– кандидат технічних наук, доцент Чичуліна Ксенія Вікторівна

 

Телефон 050-013-72-82

E-mail:Chichulinak@ukr.net

Чичуліна Ксенія Вікторівна, 1984 року народження.

Закінчила у 2007 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник. У 2007 році паралельно здобула другу вищу освіту в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація спеціаліст з фінансів.

Кандидат технічних наук з 22 грудня 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди», диплом ДК № 003400 від 22 грудня 2011 року.

У 2018 отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом

Читає курси лекцій, проводить практичні заняття, здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами, відповідальна за проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій кафедри.

Науковим напрямом дослідження є економічні аспекти енергетики та енергоефективності; розробка та економічне обґрунтування ресурсозберігаючих конструкцій, нові методи економічної ефективності в будівництві, сучасні підходи формування цін і витрат, побудова та адаптація цінових стратегій в ринковому середовищі. Приймала участь у виконанні науково-дослідних робіт за напрямом «Енергетика та енергоефективність» за рахунок видатків загального фонду державного бюджету:

Має 140 публікацій, з них 116 наукових, 18 патентів на корисні моделі і 10 навчально-методичних. Має статті у фахових виданнях України, статті у наукових виданнях інших держав; у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, у колективних монографіях, періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus, у наукометричній базі Scopus.

Стипендіат Кабінету Міністрів України згідно списку молодих учених, яким призначено стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки України.

У 2016 році пройшла наукове стажування: «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики», м. Прага (Чехія) в обсязі 72 год. У 2018 році пройшла наукове стажування у Варненському вільному університеті імені Чорноризця Храбра» з 8 по 16 вересня 2018 р. (м. Варна, Болгарія). У рамках проекту Британської ради в Україні пройшла стажування для викладачів, які використовують англійську як засіб спілкування зі студентами при викладанні фахових дисциплін в обсязі 35 год., м. Дніпро. Academic Teaching Excellence-English As the Medium of Instruction-delivered by the British Council in Ukraine. Учасник тренінг-курсів програми Жан Моне в обсязі 70 год.

Отримано сертифікат міжнародного зразка рівня володіння іноземною мовою B2 (European consortium for the certificate of attainment in modern languages, ECL).

19 липня 2018 р. Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2018 р. проектів Жана Моне Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. Проект Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондраюка (керівник: Чичуліна К.В.) 599740-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE: THE CHALLENGES OF ENERGY EFFICIENCY: COOPERATION OF UKRAINE WITH THE EU рекомендовані до фінансування Європейським Союзом.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту – кандидат економічних наук Муллер Марина Вячеславівна

 

Телефон 095-078-18-95

E-mail: mullermaryna88@gmail.com

Муллер Марина Вячеславівна, 1988 року народження.

Навчання: 2005–2011 рр. – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (спеціальність – «Менеджмент інноваційної діяльності», кваліфікація – магістр з менеджменту інноваційної діяльності); 2012–2015 рр. – аспірантура при Полтавській державній аграрній академії за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 2016 рік – захист кандидатської дисертації. Тема дисертації: «Формування інноваційного розвитку мясопереробних підприємств Полтавської області».

Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Загальний науково-педагогічний стаж – 3 роки. 2017–2018 рр. закінчила курси англійської мови при Полтавському національному технічного університету імені Юрія Кондратюка. Березень 2018 р. – Голова Ради молодих вчених Навчально-наукового Інституту фінансів, економіки та менеджменту.

Головні принципи діяльності Ради: оптимізація наукових пошуків представників активної молоді; залучення студентів, аспірантів і молодих вчених до наукової діяльності; обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання і підтримка творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці; встановлення творчих контактів та розширення всеукраїнських та міжнародних наукових зв'язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн; створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.

Сфера наукових інтересів:

  • стратегічний маркетинг та його роль в загальному управлінні стратегією підприємства;
  • брендинг в Україні та світі: тенденції, основні тренди та напрямки розвитку;
  • Розвиток стартап-підприємств в Україні;
  • Маркетинговий менеджмент промислових підприємств;
  • Електронна комерція та електронна торгівля;
  • Маркетингове ціноутворення: яким чином розрахувати бюджет маркетингу;
  • Інше.

Інші досягнення: 1 дорослий розряд з настільного тенісу, член збірної команди викладачів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з настільного тенісу, призер обласних та всеукраїнських змагань.


Голова Ради навчально-наукового інституту нафти і газу – кандидат технічних наук Харченко Максим Олександрович

 

Телефон 066-121-83-60

E-mail: kharchenkoMO@ukr.net

Має понад 10-річний досвід роботи в галузі будівництва, приймав участь у реалізації понад 40 об’єктів, найбільш масштабними серед них є проектування і науково-технічний супровід: насипу (площею 1,9 млн. м2) для електрометалургійного заводу «Ворскла Сталь» у м. Горішні Плавні Полтавської обл. на підтопленій території; 25-поверхових будівель житлового комплексу по вул. Генуезській (ЖК «Гольфстрім») та по вул. Михайлівській (ЖК «Михайлівське містечко») у м. Одеса в зоні підземних виробок і на сейсмічно небезпечній території; комплексу об’єктів громадського та житлового призначення у Шевченківському районі м. Києва; висотної будівлі у Дніпровському районі м. Києва; об’єктів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у м. Горішні Плавні Полтавської обл. в зоні дії динамічних навантажень від вибухів у кар’єрі; нафтових резервуарів об’ємом 20 тис. м3 нафто-перекачувальних станцій Глинсько-Розбишівська у с. Качанове Гадяцького району Полтавської області і у с. Августівка Беляївського району Одеської області на просадочних ґрунтах тощо.

Має науковий ступінь кандидата технічних наук і наукове звання доцента. З 2016 р. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. В 2016 р. став лауреатом премії імені академіка Буднікова М.С. за роботу «Дослідження, проектування та впровадження універсальної штучної ґрунтоцементної основи фундаментів для об’єктів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та складу соняшникової олії ємністю 26 тисяч тон і наливного причалу в Маріупольському морському торгівельному порту».

Науково-технічна спеціалізація – дослідження і удосконалення методики розрахунку штучних ґрунтових масивів, геотехнічний моніторинг за якістю їх влаштування, розрахунки і проектування основ, фундаментів, глибоких котлованів і підпірних стін у складних інженерно-геологічних та щільних міських умовах сумісно з надземним каркасом, реалізація чисельних та імовірнісних методів розрахунку геотехнічних задач, удосконалення методики інженерних вишукувань, дослідження властивостей ґрунтів, обстеження будівель і споруд, BIM проектування. Має понад 5-річний досвід викладання лекційних курсів проектування і будівництва будівель, споруд та інженерних систем у складних умовах для магістрантів будівельних спеціальностей у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Є членом Всеукраїнської громадської організація «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування».

Є співавтором державних будівельних норм: ДБН В.1.1-46-2017 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів», ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 «Настанова з проектування підпірних стін», ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 «Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд», ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 «Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах», ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 «Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів».

Має понад 70 науково-технічних публікацій і патентів. Приймав участь у розробленні наступних науково-дослідних роботах, що фінансуються за рахунок державного бюджету. BIM проектуванням займається з 2011 року. За цей час виконано понад 50 ВІМ моделей реальних об’єктів.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту інформаційних технологій та механотроніки, кандидат технічних наук Нестеренко Микола Миколайович

 

Телефон 050-633-16-52

E-mail: nesterenkonikola@gmail.com

Нестеренко Микола Миколайович 1984 року народження.

Доцент кафедри будівельних машин та обладнання.

Сфера наукових інтересів: Розроблення та впровадження віброформувальних машин для підприємств збірного залізобетону та створення засобів механізації будівельних робіт у будівництві.

Тема кандидатської дисертації (рік захисту): «Ударно-вібраційна установка для формування виробів із легких бетонів» (2012 рік).

Має 48 наукові праці та 3 навчально-методичні праці.


Голова Ради молодих учених навчально-наукового інституту архітектури і будівництва – кандидат технічних наук, доцент Зима Олександр Євгенович

 

Телефон 066-140-35-07

E-mail: zymaae@gmail.com

Зима Олександр Євгенович, 1987 року народження.

Закінчив у 2009 році Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр будівництва.

Кандидат технічних наук з 22 грудня 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції будівлі та споруди, диплом ДК № 025844 від 22 грудня 2014 року.

У 2018 отримав вчене звання доцента кафедри організації і технології будівництва та охорони праці.

Читає курси лекцій, проводить практичні заняття, здійснює керівництво магістерськими роботами, відповідальний за міжнародну діяльність кафедри.

Науковий напрям досліджень полягає в розробленні та дослідженні ефективних рішень з надійності конструкцій магістральних трубопроводів, технічних та екологічних ризиків при експлуатації будівель та споруд в межах пріоритетного напряму ПолтНТУ «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому будівництві». Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт за напрямом «Енергетика та енергоефективність» за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.

Має 51 публікацію, з них 45 наукових, 6 навчально-методичних. Має статті у фахових виданнях України, статті у наукових виданнях інших держав; у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, у колективних монографіях, періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Index Copernicus, наукометричної базі SCOPUS.

У 2016 році взяв очну участь у роботі Міжнародної конференції з металевих конструкцій «XIII International Conference on Metal Structures (ICMS 2016)», м. Зелена Гура (Польща). У 2017 році пройшов стажування за кордоном за програмою KA1 Erasmus+ International Credit Mobility в Університеті прикладних наук м. Любек (Німеччина). У 2018 році взяв очну участь у роботі І Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2018», м. Баку (Азербайджан).

Має сертифікат міжнародного зразка рівня володіння іноземною мовою B2 APTIS (BRITISH COUNCIL).


Голова Ради молодих учених гуманітарного факультету – кандидат філологічних наук Павельєва Анна Костянтинівна

 

Телефон 095-910-81-92

E-mail: kunsite.zi@gmail.com

Павельєва Анна Костянтинівна, 1987 року народження.

У 2009 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури (Диплом ТА № 36919182) та паралельно здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти. Викладача англійської мови та зарубіжної літератури (диплом ТА № 37403448). 28 лютого 2018 року отримала диплом магістра за спеціальністю «Філологія», ступінь вищої освіти – магістр, та здобула професійну кваліфікацію «Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов» (диплом М18 № 048477).

У 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка при кафедрі світової літератури (науковий керівник – д. філол. н., проф. Мацапура В. І. ). Навчаючись в аспірантурі, отримувала академічну стипендію Президента України за 2011/2012 навчальний рік (наказ № 1248 від 01.11.2011). 24 грудня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. Тема дисертації – ”Художній час та художній простір у циклах М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород»”. Диплом кандидата наук – ДК № 015480 від – було видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

Склала міжнародний іспит Aptis на володіння англійською мовою, отримавши рівень С1.

Пройшла атестацію в атестаційній комісії при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка та отримала посвідчення щодо володіння державною мовою №505/17 від 06.12.2017 р.

З 2009 року працює у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Зараз обіймає посаду доцента кафедри іноземної філології та перекладу.

Проводить практичні заняття та читає лекції, здійснює керівництво курсовими та магістерськими роботами, підготовкою виступів студентів на конференціях.

Член ради гуманітарного факультету, керівник студентського наукового гуртка, бере активну участь у підготовці міжнародних конференцій, що проводяться на базі кафедри; забезпечує усні (синхронні та послідовні переклади) у мовній парі «українська/російська-англійська» та «англійська-українська/російська» під час заходів за участю іноземних делегацій; проводить заняття з англійської мови для НПП ПолтНТУ на базі Центру іноземних мов.

Науковими напрямами досліджень Павельєвої А. К. є гоголезнавство, російська та світова література, літературознавство, теорія і практика перекладу.

Павельєва А. К. має 50 одноосібних публікацій та 4 – у співавторстві, з них 16 – у фахових виданнях, та 3 – у журналах, що входять до НМБД SCOPUS. Взяла участь у 54 всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат технічних наук, доцент
Чичуліна Ксенія Вікторівна

email: Chichulinak@ukr.net; т.:050-013-72-82.

Top