Завдання Ради молодих вчених

Рада молодих вчених Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" була створена за ініціативи ректора університету професора В.О. Онищенка для всебічного сприяння діяльності молодих вчених університету.

Нормативною основою діяльності Ради молодих вчених Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" є:

- Закон України “Про вищу освіту”

- Статут Університету

- Положення “Про раду молодих вчених університету”

Метою діяльності Ради молодих вчених є всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності молодих науковців Університету.

Завданнями Ради молодих вчених є такі:

- підтримка професійного та наукового зростання молодих вчених у межах існуючих та нових наукових шкіл, які існують в Університеті;

- інформаційна підтримка щодо можливості висвітлення наукових здобутків у фахових наукових виданнях, обговорення результатів дослідження на науково-практичних конференціях тощо;

- об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення актуальних наукових проблем (у тому числі тих, що постають перед Університетом) шляхом виконання науково-дослідних тем,  видання колективних монографій та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;

- координація спільної наукової діяльності молодих вчених шляхом ведення банку даних наукових розробок молодих вчених;

- підтримка участі студентів та молодих вчених у стипендіальних та грантових програмах.

- рекомендація молодих вчених для їхнього представлення на здобуття державних премій, почесних звань, отримання іменних стипендій, премій, нагород;

- розвиток міжнародних наукових зв’язків за участю молодих вчених Університету;

- сприяння висвітленню здобутків молодих вчених та впровадженню їх у практику.

Контакти

Голова Ради молодих учених університету, кандидат економічних наук, доцент Олександра Маслій

Top